PERSPEKTIF ISLAM

Diposting oleh Inspirasi Kecilku on Sabtu, 21 November 2009

Islam adalah agama yang mulia.
Dengan kemuliannya ini, Islam merupakan satu-satunya agama yang di akui Allah SWT pada akhir zaman kelak.
Islam menerangkan kepada setiap umat manusia, bahwa tiada tuhan selain Allah SWT dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Islam juga memberitahukan kepada kita, betapa pentingnya menjaga sebuah akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah.

Islam berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman yang artinya tunduk, patuh, dan menyerah.
Secara istilah, Islam berarti apa yang diwahyukan Allah SWT di dalam Al-Quran dan apa yang terdapat di dalam sunnah rasul yang shahih, berupa perintah, larangan, dan petunjuk untuk kebaikan dan keselamatan hidup manusia di dunia dan akhirat.
Sehingga, di sini jelas diartikan bahwa ajaran Islam memberikan kita petunjuk bagi kita dalam menjalani hidup agar dapat selamat di dunia dan akhirat.
Ruang lingkup ajaran agama Islam meliputi aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah.
Sedangkan dalam ajaran agama Islam, seseorang dalam menjalani hidupnya bersumber pada dua hal, yaitu Al-Quran, As sunnah/Al Hadits, Ijma', Qiyas, dan maslahat mursalah.
Secara umum, Islam adalah agama yang sempurna.
Kesempurnaannya ditunjukan dengan ajarannya yang universal, rasional, dan orisinal sampai akhir zaman.
Islam adalah agama kita. Jadi, cintailah agama Islam melebihi cinta kita kepada yang lainnya.


{ 0 komentar... Baca atau Berikan Komentar }

Posting Komentar

 

Daftar Blog Saya

Komentar Terbaru

Pengikut